Zmenšiť textZväčšiť text

Bohoslužby

Gréckokatolícky chrám Zoslania Svätého Ducha v Kusíne

Pondelok    

             

                         

                         

              

              

              

   

            

    

     

    

        

   

Utorok 19.9.2023

17.00

             

         

                      

               

              

    

                     

            

      

                  

               Sv.liturgia 

     + Michal (Semjanová) 

                

                

                 

    

               

     

                   

 

 

 

Streda    

                    

               

            

          

             

 

      

     

         

  

         

 

Štvrtok 21.9.2023 17.00

               

                       

 

                    

                

           

         

               

                     Sv.liturgia

           + Alžbeta (Zahorčáková)

        

             

           

     

               

                        

    

            

 

Piatok  

 

                      

         

                 

        

         

              

 

Sobota    

     

                        

                  

 

 

Nedeľa 24.9.2023

10.00

          

  

                 

            

      

                 

            

               Sv.Liturgia

                

              

        

     

    

                      

  

          

       

Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie v Kusíne

Pondelok    

 

                   

          

            

             

                 

         

     

                           

               

Utorok  

 

                  

         

   

    

  

                    

                                

                             

       

          

         

                       

 

 

Streda 20.9.2023 18.00

                     

         

              

            

        

             

              

          

                      

                

                        

                      

                  

                            

        Sv.Ondrej Kim Taegon , kňaz a Pavol 

        spoločníci , mučeníci - spomienka 

                     15.00 Korunka BM   

                   adorácia + sv.spoveď        

                17.30 modlitba sv.ruženca

                              / + Pavol /

             

                        

                     

                   

     

     

    

    

                 

                    

            

                

                  

 

Štvrtok    

              

         

    

            

        

    

        

       

                 

                 

                   

                             

                           

                     

           

                   

               

                       

   

      

  

   

      

                        

   

     

Piatok 22.9.2023 18.00

 

               

                 

            

        

       

                   

        

         

     

                   

              

       

                         

             

                     

               Požehnanie tohtoročnej úrody 

      svoje milkodary z úrody pre kňaza prineste

                           pred sv.omšou 

                          / ZBP Vladimír /

                           

                   

         

                        

                      

               

             

         

     

           

        

            

             

               

     

      

 

Sobota 23.9.2023 08.00

 

           

 

             

      

       

   

 

        

                   

               

            

          

        

         

   

  

       

              

                         

                    

                         

                 Sv.Pater Pio z Pietrelciny

                            spomienka 

                        / Anna 4.výročie /

                 

                            

               

                              

      

                     

  

             

     

     

         

          

      

        

        

                                      

                                

 

          

             

         

 

 

 

Nedeľa

 

24.9.2023

10.30

 

 

            

            

                

                  

                      

                  

           

                     

               

               

                

      

              25.nedeľa v cezročnom období 

                          liturgický rok  A 

                        / Anna 10.výročie /

                    zbierka na rádio Lumen 

           celodiecézne večeradlo Obišovce

           30.9.2023 odchod autobusu o 12.30 

                         z Rem.Hámrov

                svoj záujem hláste v sakristii

              Sviatosť manželstva chcú uzavrieť

             František Halapy a Karolína Petrašová

               oznamujú sa 24.9 , 1.10 , 8.10