Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.kusin.sk spravuje Obec Kusín je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kusín

Adresa:
Obecný úrad Kusín
Kusín 130
Jovsa
072 32

IČO:  00325392

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 362
Rozloha: 979 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1416

Všeobecné informácie: obeckusin@lekosonline.sk
Podateľňa: obeckusin@lekosonline.sk
Starosta: obeckusin@lekosonline.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obeckusin@lekosonline.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 649 21 94

 

E-mail: obeckusin@lekosonline.s

Kompetencie:
Obec Kusín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kusín je zriadený na Miestnom úrade v: Vinnom

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk