KUSÍN Počasie

OBEC 
Kusín

Obec Kusín leží na južnom úpätí Vihorlatských vrchov, v údolí potoka Kusín, blízko vodnej nádrže Zemplínska šírava, približne 15 kilometrov od okresného mesta Michalovce. Nadmorská výška v strede dediny dosahuje hodnotu 116 metrov nad morom (n. m.), celková výmera obecného chotára predstavuje 9 815 219 m².