Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúra

V nedeľu 2.7.2017 sa deti s rodičmi zišli v areáli bývalej materskej školy. Pre deti bola pripravená vatra, rôzne hry a opekačka. Veľmi potešila účasť nielen rodičov s detičkami ale aj ostatných občanov, ktorí takto spoločne príjemne strávili nedeľné popoludnie.

Oslavy 600-tého výročia prvej písomnej zmienky o obci Kusín

Naša obec si v tomto roku pripomína 600-té výročie od jej prvej písomnej zmienky. Je zvykom, že obyvatelia si takéto výročia pripomínajú a preto sme sa aj my rozhodli, že si obec a jej občania zaslúžia toto pripomenutie osláviť. V nedeľu 31. júla sa v areáli obecného úradu konali oslavy. Pre občanov, rodákov, pozvaných hostí a všetkých návštevníkov bolo pripravené občerstvenie a kultúrny program.

Oslavy otvoril svojim príhovorom starosta obce p. Vladimír Jus, ktorý zdôraznil, že tento slávnostný deň vníma ako vzácnu príležitosť, kedy si môžeme pripomenúť dejiny obce a premýšľať o jej budúcnosti. Je to aj príležitosť na stretnutia a rozhovory ľudí, ktorí sa možno dlhší čas nestretli a takto utužili, či obnovili svoje priateľstvá.

Po príhovore starostu obce p. Vladimíra Jusa vystúpili hostia.  Svojim srdečným príhovorom zablahoželal obci jej rodák – primátor mesta Michalovce Mgr. Viliam Záhorčák. Rodáčka p. Lýdia Liberčanová, rodená Rošáková s manželom a vnučkou darovala všetkým občanom sladké prekvapenie – tortu v tvare kroniky a prípitok vlastným modranským vínkom. Za susednú obec Poruba pod Vihorlatom zablahoželal ďakovným listom jej starosta p. Juraj Kriška.

Pri tejto vzácnej príležitosti obec vydala publikáciu: „Monografia obce Kusín“ od jej prvej písomnej zmienky v roku 1416 až po súčasnosť. Knihu spracovali renomovaní historici:

 • dr. Martin Molnár,
 • Mgr. Rastilav Hreha,PhD.,
 • Mgr. Alena Mišíková, PhD.,
 • Mgr. Martin Urban

a vydal ju LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Michalovce.

Knihu pokrstili rodnou hlinou  starosta obce p. Vladimír Jus, rodák – primátor mesta Michalovce Mgr. Viliam Záhorčák a vydavateľ monografie p. Andrej Lojan.

Kultúrny program otvorila svojim husľovým vystúpení mladá talentovaná slečna, obyvateľka obce – Dis. art. Simona Deščičková. V obci máme viacero talentovaných obyvateľov, ktorí sa v kultúrnom programe predstavili a to p. Ján Bencuľák so spoločníkom p. Milanom Kapitulom. Tí zahrali v ľudom tóne.  Ďalej sa príjemným gitarovým vystúpením predstavil p. Ľuboš Basarab a o tanečnú zábavu sa postaral p. Roman Farbar so skupinou RAMON BAND.

V programe tiež vystúpila spevácka skupina Lučane, tanečno-spevácka skupina Vešelí Jovšane a ľudová rozprávačka Aranka z Jarovníc. Na záver vystúpil galaprogramom folklórny súbor Súkromnej umeleckej školy v Michalovciach – FS Jurošík.

Celým programom sprevádzala sympatická moderátorka Mgr. Mária Kasičová.

V závere osláv poďakoval starosta obce p. Vladimír Jus účinkujúcim, všetkým prítomným občanom, rodákom a hosťom, že prijali naše pozvanie a vyjadril presvedčenie, že všetci, čo sa osláv zúčastnili odchádzali s dobrou náladou a príjemnými pocitmi.

Zároveň poďakoval všetkým sponzorom, bez pomoci ktorých by vydanie publikácie „Monografia obce Kusín“ nebolo možné. Kniha bude po ďalšie desaťročia spomienkou na život v našej obci za čias predchádzajúcich generácií.

Za finančnú pomoc vďaka patrí sponzorom:

Vladimír Jus, starosta obce

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Ján Bencuľák
 • Emil Čornej
 • JUDr. Mária Kušnírová
 • Július Rachel
 • Silvester Romanec

Mgr. Viliam Záhorčák, Michalovce

Ing. Ivana Krošláková, Dr.sc pri ETH Zürich

JUDr. Radomír Bžan, Bratislava

Ing. Radoslav Popovič, Michalovce

Rodina Košičanová, Kusín č. 125

MUDr. Katarína Kozárová, rod. Imrichová, Zvolen

Cukráreň IVERIA, Michalovce

Jana Komárová s manželom, Michalovce

Mária Čarná, rod. Rošáková, Zalužice

Rodina Gunčová, Kusín č. 46

Valéria Ľachová, rod. Jencová, Bratislava

Mgr. Marek Záhorčák, Kusín č. 99

Dana Gregová, Michalovce

Miroslav Grega, Michalovce

Rodina Bučková, Kusín č. 111

JUDr. Milan Čornej, Michalovce

Rodina Gajdošechová, Kusín č. 12

Rodina Jakubová, Kusín č. 17

Vladimír Holubko, Kusín č. 41

Jozef Szücs s manželkou, Kusín č. 26

Lýdia Liberčánová, rod. Rošáková s manželom

MUDr. Anna Kamenská, rod. Krempaská, Rumince

Ing. Vladimír Krempaský

Mária Dlužaninová, Kusín č. 106

Peter Veligdan, Kusín č. 117

Bernardína Rímska, Kusín č. 55

Kvetoslava Bencuľáková, Kusín č. 3

Milan Deščička ml., Kusín č. 81

Vladimír Dlužanin, Kusín č. 108

Martin Havrilik, Kusín č. 105

Ján Konárik, Kusín č. 54

Marián Mandičák, Kusín č. 134

Anna Krempaská, Kusín č. 103

Anna Bajerová, Kusín č. 18

Za obetavú pomoc pri príprave a organizovaní osláv tohto významného výročia poďakovanie patrí hlavne poslancom obecného zastupiteľstva a ich rodinám:

zástupcovi starotu obce p. Júliusovi Rachelovi

p. Jánovi Bencuľákovi

p. Emilovi Čornejovi

JUDr. Márii Kušnírovej

p. Silvestrovi Romancovi,

ako aj všetkým ostatným, ktorí aktívne pomáhali, či už pri varení guláša, príprave areálu, upratovaní a podobne.    

Ďakujeme.

Štátny sviatok venovaný 71.výročiu Slovenského národného povstania (SNP) v Kusíne.

Oslavy spojili so športovými hrami detí.

Obecný úrad Kusín v spolupráci s Domom Matice slovenskej (DMS) a Mladou Maticou Michalovce, s Miestnym odborom (MO MS), Mladou Maticou (MM) si v posledný augustový deň pripomenuli 71.výročie SNP. Súčasťou osláv boli aj športové hry detí a mládeže. Na futbalovom ihrisku v Kusíne najprv odohrali priateľský futbalový zápas družstvá chlapcov proti družstvu dievčat. Zápas sa skončil nerozhodným výsledkom, a preto o víťazstve nakoniec rozhodli pokutové kopy, pri ktorých sa prejavila väčšia skúsenosť chlapcov. No v priebehu zápasu dievčatá boli im rovnocenným súperom. Pomáhal im starosta obce Vladimír Jus.

Za najaktívnejšieho futbalistu bol vyhlásený Miško Halas a za najaktívnejšiu futbalistku Barbora Jakubová. Obom odovzdala riaditeľka michalovského DMS JUDr.Mária Kušnírová trofeje a všetkým hráčom aj diplomy - ako spomienku na toto podujatie. Potom nasledoval slávnostný akt položenia vencov k pomníku hrdinov SNP, padlých pri oslobodzovaní obce Kusín. Vďační občania ho postavili v parku pri materskej škole.

Starosta obce sa prihovoril mládeži a spoluobčanom a v príhovore vyzdvihol význam SNP. Všetci prítomní atmosféru tohto slávnostného aktu umocnili zaspievaním štátnej hymny. Po slávnostnom akte nasledovali športové hry najmenších, ktorí v piatich disciplínach bojovali o medaily, diplomy a sladké odmeny. Súťaže pre deti pripravili členky MO MS Monika Rošková a Marcela Jakubová na čele s predsedníčkou MO MS PhDr. Janou Poliakovou. Ceny víťazom odovzdala riaditeľka DMS a zároveň poslankyňa obecného zastupiteľstva Mária Kušnírová, spolu so starostom obce Vladimírom Jusom a predsedníčkou MO MS Janou Poliakovou. Na počesť výročia SNP potom zapálili vatru, pri ktorej v príjemnej, družnej atmosfére strávili Kusínčania rôzneho veku čas do neskorých nočných hodín.

Cieľom organizátorov tejto spomienky bolo tiež dostať do povedomia najmä detí a mládeže túto významnú udalosť slovenských dejín. Aby nezabúdali a vedeli si vážiť to, že naša dnešná sloboda sa rodila v neľahkých bojoch a mnohí za ňu položili svoje životy.

Veľkonočné tvorivé dielne - dňa 21.3.2015 o 16:00 hod.

Matica slovenská v spolupráci s obecným úradom Kusín zorganizovala pre deti a rodičov na Veľkonočné tvorivé dielne

Program:

 • rôzne techniky
 • pletenie košíkov
 • výroba pozdravov
 • výstavka domácich prác