Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 13)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
12024 Dodatok 1/2024 Odb.: Obec Kusín
Dod.: FÚRA s.r.o.
180 €
302091 Nenávratný prípevok Odb.: Obec Kusín
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
10 400 €
ZM3/2023 Poskytovanie auditorských služieb Odb.: Obec Kusín
Dod.: Audit Accounting s.r.o
680 €
4/2023 príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Kusín
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
22/020/20 Dodatok k municipalnému úveru Odb.: Obec Kusín
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
5 000 €
ZLP-VT-2021-0320 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Kusín
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
4/2022 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Kusín
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
1/2023 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Kusín
Dod.: FÚRA s.r.o.
40 €
22/42/010/86 Realizácia činnosti podľa § 10 ods. 5 písm. b) zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Kusín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1/2022 Poskytovať klientovi po dobu trvania zmluvného vzťahu audítorské služby Odb.: Obec Kusín
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
660 €
SA-140722-02 Zhotovenie webovej stránky Odb.: Obec Kusín
Dod.: webex.digital samospráva, s. r. o.
100 €
Dodatok č.3 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Kusín
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
2Pr/117/2021 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečťovaní výkonu trestu poivnnej práce v súlade so zákonom č. 528/2008 Z.z. o výkone trestu povinnej práce Odb.: Obec Kusín
Dod.: Okresný súd Michalovce
0 €
Generované portálom Uradne.sk