Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2023 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Kusín
Dod.: FÚRA s.r.o.
40 €
22/42/010/86 Realizácia činnosti podľa § 10 ods. 5 písm. b) zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Kusín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1/2022 Poskytovať klientovi po dobu trvania zmluvného vzťahu audítorské služby Odb.: Obec Kusín
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
660 €
SA-140722-02 Zhotovenie webovej stránky Odb.: Obec Kusín
Dod.: webex.digital samospráva, s. r. o.
100 €
Dodatok č.3 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Kusín
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
2Pr/117/2021 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečťovaní výkonu trestu poivnnej práce v súlade so zákonom č. 528/2008 Z.z. o výkone trestu povinnej práce Odb.: Obec Kusín
Dod.: Okresný súd Michalovce
0 €
Generované portálom Uradne.sk