Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 24)
Názov Popis Dátum
ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v neskorších zmien a doplnení - 30.08.2023
Zápisnica Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.07.2023 - 20.07.2023
Uzávierka- rekonštrukcia mosta M1193 cez potok Čierna voda v obci Kusín - 24.07.2023
Výročná správa obce za rok 2022 - 13.07.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o vyhlásení záväznej časti Územného plánu obce Kusín, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu obce Kusín. - 13.07.2023
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva z 27.06.2023 - 10.07.2023
Dodatok - Fúra s.r.o - 29.06.2023
Záverečný účet 2022 - 28.06.2023
2.zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 03.03.2023 - 08.03.2023
Schéma územného plánu obce - 23.06.2023
Generované portálom Uradne.sk