Zmenšiť textZväčšiť text

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

 05.10.2023

Dražba nehnuteľnosti v katastrálnom území Kusín, Okres Michalovce zapísaná na LV 139 parc. C č. 383- Záhrada o výmere 2039m2 vo vlastníctve Rybnický Michal, nar. 06.05.1959, v podiele 1/8


Zoznam aktualít: