Zmenšiť textZväčšiť text

OZNAM

 20.05.2024

               Ministerstvo obrany  SR, Správa vojenského obvodu Valaškovce, v súlade s ustanovením § 8, Zákona č. 281/1997 Z. z. ( o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

                                 U P O Z O R Ň U J E ,

          že územie Vojenského obvodu Valaškovce je územím so špecifickým zameraním, z ktorého vyplýva aj osobitný režim vstupu a pohyb na tomto území pre civilné obyvateľstvo (verejnosť).

         V nadväznosti na bezpečnostnú situáciu, bolo rozhodnuté Ministerstvom obrany Slovenskej republiky  podľa § 9 písm. a) ods. 1 písm. a)  Národnej rady Slovenskej republiky č.  281/1997 Z.z o vojenských obvodoch na zabezpečenie plnenia úloh zložiek plniacich úlohy obrany  a bezpečnosti štátu vyhlásené  dňom 12.marca 2022 na území

                                     Vojenského obvodu Valaškovce

 dočasný prísny zákaz vstupu , ktorý stále trvá.

        Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia,  života a majetku. Na tomto území prebiehajú aktivity, pri ktorých by mohlo dôjsť k nežiadúcemu stretu zložiek štátu a civilného obyvateľstva.

          Výnimky zo zákazu vstupu boli udelené iba právnickým a fyzickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti  na základe dohody s Ministerstvom obrany SR, alebo štátnym podnikom ktorého zakladateľom je ministerstvo. Sú to pracovne subjekty, ktoré vykonávajú služby pre vojsko, hospodársku činnosť  v prospech VLM o. z. Kamenica nad Cirochou ,  žiadatelia o súhlas na výrobu palivového  dreva a iné osoby vykonávacie kontrolnú a inú činnosť so súhlasom MO SR Správy vojenského obvodu Valaškovce.

        Tieto subjekty  môžu vykonávať činnosť v lokalitách a v dňoch, ktoré im spresní pracovník  Správy vojenské obvodu Valaškovce v súhlase  na vstup na územie vojenského obvodu , pracovník Vojenských lesov a majetkov o. z. Kamenica n/C a pracovník  Vojenského výcvikového priestoru Kamenica n/C.


Zoznam aktualít: