Zmenšiť textZväčšiť text

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

 12.02.2024

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

                                                                      v y h l a s u j e m

voľby do Európskeho parlamentu a  u r č u j e m 1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024, 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024, 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

 

Peter Pellegrini v. r.


Zoznam aktualít: