Zmenšiť textZväčšiť text

Riešenie migračných výziev v Obci Kusín

 03.10.2023

Dňa 14.03.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasilo V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108, do ktorej sme sa zapojili a dňa 22.09.2023 sme podpísali Zmluvu o nenávratný finančný príspevok vo výške 10.400 EUR


Zoznam aktualít: